Video

Fluidsim Pneumatikk – Eksempel 4 NDLA

Publisert: 05.09.2018

Vi ser og bygger et enkelt anlegg. Kjøring og testing av eksempel 4 i en enkel luftstyrt (pneumatisk) krets.