Video

Fluidsim Pneumatikk 2-portsventil

Publisert: 05.09.2018

Vi ser på virkemåte og enkel kobling av en 2-veis ventil i en luftstyrt (pneumatisk) krets.