Læringssti

Publisert: 15.08.2018
Varighet: 1t 15min
Bokstaver høydeformat

Adjektiv i nynorsk

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • forklare kva eit adjektiv er
  • forklare omgrepa samsvarsbøying og gradbøying
  • bøye regelrette og uregelrette adjektiv korrekt på nynorsk
  • forklare reglane for bøying av adjektiv i nynorsk
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti