Læringssti

Publisert: 22.08.2018
Varighet: 3t

Sosiale systemer

Denne læringsstien tar for seg sosiale systemer gjennom to eksempler: klassen og fengselet som sosiale systemer.

Når du er ferdig med læringsstien skal du kunne:

  • definere begrepet sosialt system
  • kjenne til begreper som brukes når vi ser på sosiale systemer
  • gi eksempler på sosiale systemer og hva som kjennetegner struktur i sosiale systemer.
  • forklare forutsetninger for at sosiale systemer består
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti