Oppgave: Forsøk

Forsøk – Solceller og virkningsgrad

Publisert: 16.07.2009, Oppdatert: 29.08.2018

I dette forsøket skal du undersøke hvordan ulike faktorer påvirker effekten til solceller, og beregne virkningsgrad.

To jenter undersøker solceller. Foto.

Utstyr

 • Solcelle koblet til propell og måleinstrument. Illustrasjon solceller
 • energimåler eller multimeter (eventuelt voltmeter og ampèremeter)
 • lysintensitetsmåler (pyranometer)
 • motor med propell
 • sollys eller en kraftig lampe

Framgangsmåte og resultater

 1. Koble en solcelle til motoren. Prøv å få motoren til å gå ved å plassere solcellepanelet i sola, eller foran en kraftig lampe. Legg merke til hvilken vei og hvor fort propellen roterer. Bytt om ledningene og se hva som skjer.
 2. Koble sammen flere solcellepanel. Har det noen betydning hvordan du kobler disse sammen? Mål spenning og strøm ved hjelp av multimeteret. 
 3. Vend på panelet slik at det ikke lenger er rettet direkte mot sola/lampen. Hvor mye kan du snu det bort før motoren stopper?
 4. Bruk en lysintensitetsmåler/pyranometer til å bestemme hvor stor effekt per m2 solcellene mottar fra sollyset. Regn ut arealet til de solcellepanelene du bruker.

 5. Effekt levert fra sol til solcellene=Lysintensitet i Wm2·areal av solcellene i m2

 6. Bruk et multimeter eller en energimåler til å finne ut hvor mye effekt solcellene gir til motoren. Hvis du måler både strøm (i ampère) og spenning (i volt), så kan du regne ut effekt ved å gange strøm og spenning med hverandre. Med en energimåler kan du lese effektforbruket direkte.

 7. Effekt levert fra solceller til propell=strøm i A·spenning i V

 8. Regn ut virkningsgraden til disse solcellene
  Virkningsgrad=Effekt levert fra solcellene til propellenEffekt fra sol til solcellene·100%

 

Relatert innhold

Generelt