Oppgave

Forsøk – solcelle

Publisert: 16.07.2009, Oppdatert: 28.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Solcellepanel koblet i serie med elektrisk motor og voltmeter i paralell. Illustrasjon.Forsøksoppsett.  

Hensikt

Vi skal undersøke serie- og parallellkobling av solceller.

Utstyr

To like solceller (for eksempel 0,45 V, 800 mA) med uttak til elektriske kontakter, universalinstrument (eller voltmeter og amperemeter), motor med propell, sollys eller en kraftig lampe (100 W eller mer), fargefiltre (rødt, grønt, blått, klippet fra 50 x 122 cm2 ruller).

Framgangsmåte

Ved alle forsøkene under skal solcellene stå i sollyset eller i lyset fra en kraftig lampe.

 1. Begynn med én solcelle. Koble til motoren med propell. Hva skjer? Legg merke til hvilken vei og hvor fort propellen roterer. Bytt om ledningene. Hva skjer da?
 2. Prøv å gi solcellen mer lys, for eksempel ved hjelp av et speil eller noe annet som reflekterer lyset. Hvordan roterer propellen nå?
 3. Hold et rødt, grønt og blått fargefilter i tur og orden foran solcellen. Med hvilken farge roterer propellen fortest?
 4. Koble to solceller, først i serie og så i parallell. Hva skjer med propellen i begge tilfellene?
 5. Mål spenningen over en belyst solcelle. Hvordan går det med spenningen når du skjermer litt for lyset?
 6. Mål også spenningen over solcellen for hvert av filtrene i lysgangen. Hvordan varierte spenningen?
 7. Mål spenningene over begge solcellene, først når de er seriekoblet, og så når de er parallellkoblet. Hva ble spenningene?
 8. Koble om universalinstrumentet til amperemeter (eller bytt til amperemeter). Mål strømmen både når de er seriekoblet, og når de er parallellkoblet.Hva ble strømstyrken?

Spørsmål

 1. Hvordan må solcellene kobles for å få størst mulig spenning?
 2. Hvordan må solcellene kobler for å gi størst mulig strømstyrke?
Relatert innhold

Generelt