Fagstoff

Fjærstål

Publisert: 11.09.2018

Fjærstål, som navnet tilsier, har fjærende egenskaper, som den får av legeringene med mangan (Mn) og silisium (Si). Brukes i blad- og spiralfjærer til bil, lastebil og busser, som noen av områdene.

Stålbjelke med grønn endemerking. Foto.Ståltype grønn

Fargemerking

Grønn. Alt stangstål skal fargemerkes i endene for å sikre god oversikt over materialkvaliteten, i tillegg til at stålet har sin faste plass, med materialnummer. Dette kan gjerne scannes med QR- kode. Stålplater blir litt annerledes ettersom de kommer på store paller i standardstørrelser. Her er ikke behovet det samme for fargemerking.

Materialegenskaper

Fjærstål, som navnet tilsier, har fjærende egenskaper, som det får av legeringene med mangan (Mn) og silisium (Si). Fjærstål brukes i blad- og spiralfjærer til bil, lastebil og busser, som noen av områdene.

Gnistprøve

Ta en gnistprøve og bli bedre kjent med stålets egenskaper. Gnistprøven til fjærstål vises som tynne stråler med sverdspisser. Her er få karboneksplosjoner, ettersom innholdet av karbon er ganske lavt og høyere legeringselementer binder stålet tettere sammen.

Legeringselementer

Eksempel:

  • 0,45% Karbon (C)
  • 0,25% Silisium (Si)
  • 0,7% Mangan Mn)
  • I tillegg kan det inneholde molybden (Mo), krom (Cr) og vanadium (V).
  • Resten er jern (Fe).