Fagstoff

Sammendrag av "Globale interessekonflikter"

Publisert: 15.08.2018

Collage av bilder som viser globale interessekonflikter. Foto.  

Sammendrag

 • Når det oppstår motstridende interesser mellom mennesker som lever i ulike deler av verden, har vi det vi kaller en global interessekonflikt.
 • Globale interessekonflikter kan blant annet dreie seg om vi skal:
  • bruke landområder til produksjon av mat eller biodrivstoff?
  • fortsette å utvinne olje eller jobbe for å bremse global oppvarming?
  • fortsette å bruke plast eller ta vare på livet i havet?
 • Når vi skal finne gode argumenter for og mot en sak, er det viktig at vi også vurderer konsekvenser for de som ikke har en stemme.
 • Interessene til de som ikke har en stemme kan ivaretas av blant annet politikere og interesseorganisasjoner.
 • Et godt argument er holdbart, relevant og sterkt.
 • Når vi skal vurdere kvaliteten på argumenter, er det lurt å være oppmerksom  på argumentasjonsknep som latterliggjøring, ironi, det å spille på fordommer og flere andre.