Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varighet: 1t
Menneske

Etiske teorier

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike etiske teorier
  • vite hva et etisk dilemma er
  • kunne bruke etiske begreper og teorier i samtaler om etiske problemer og dilemmaer
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti