Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varighet: 2t
Hereford-kartet 1307

Religion: Utvikling og mangfold

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne gjøre rede for ulike typer religion
  • kunne gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse i dag
  • forstå hvorfor noen av religionene i dag er dominerende
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti