Fagstoff

Ulike typer hodeplagg for muslimske kvinner

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Ordet hijab kommer fra det arabiske verbet hajaba, som betyr å gjemme, dekke til, lage en grense eller dele et rom i to.

 

Direkte oversatt får hijab betydningen forheng eller gardin. Når ordet hijab brukes om kvinneklær, viser det ofte til selve hodeplagget som skal skjule hår og hals og delvis bryst og skuldrer.

Hodeplagg for muslimskekvinner. Fotokollasje.

Felles for muslimske kvinner og menn er at de skal kle seg i romslige klær. Kvinner skal være mest mulig tildekt og det finnes ulike typer bekledning som brukes idag. Hijab er den mest vanlige.

Jente med hijab. Foto.Stundent med hijab

 

Fotballdommer med hijab, Norway Cup. Foto.Fotballdommer med hijab

 

Med burka og homoflagg. Foto.Demonstrasjonstog

 

I de fleste deler av verden i dag forteller den muslimske kvinnekledningen i sine mange og ulike former om islams tilstedeværelse i samfunnet.

Muslimer som ser hijab som en religiøs plikt, forstår ofte tildekning som et påbud som trer i kraft fra pubertetsalderen. Noen muslimske kvinner som bruker hodeplagg, tar av seg dette når de er sammen med bare kvinner. Noen muslimske kvinner vil ikke ta av seg hodeplagget overfor ikke-muslimske kvinner, med den begrunnelse at ikke-muslimske kvinner ikke forstår viktigheten av ikke å beskrive en muslimsk kvinnes utseende for en mann.

Religiøs plikt er imidlertid ikke den eneste grunnen til å kle seg muslimsk. For noen er tradisjonen og mer sekulære og praktiske årsaker avgjørende. Blant annet kan det å uttrykke en muslimsk identitet være sentralt for muslimer som lever som religiøs og etnisk minoritet i et ikke-muslimsk land.

Selv om hijab på mange måter kan sies å være et sentralt symbol på den muslimske kvinneidentiteten, er det mange muslimske kvinner som av ulike årsaker ikke dekker seg til. Noen viser til personlige og praktiske årsaker, som at de ser det blir vanskeligere å få jobb, at de ikke får gifte seg med den de ønsker, eller at de ikke orker å leve med alle blikkene og diskrimineringen. Andre er motstandere av praksisen.

Å kommunisere med mennesker som bruker hijab

Når man skal kommunisere med kvinner som bruker hijab, er det viktig å overkomme den frykten og de fordommene som hijab i en del tilfeller vekker hos andre mennesker, ettersom dette vil kunne hindre den åpenhet, respekt og tillit som kjennetegner god kommunikasjon.

Kunnskap om hva hijab er, vil da være viktig, samt bevissthet om at det finnes en rekke ulike grunner til å bruke hijab i Norge, samtidig som at opplevelsen av å gå med den kan variere. Mens noen stolt bærer sin hijab som et tegn på at de er modne, bevisste muslimske kvinner, kan andre bruke hijaben av gammel vane, mens atter andre gjerne vil ta den av. I de tilfelle hvor hijaben er et relevant tema i møter med muslimske kvinner, er det viktig å opptre åpent og respekterende og å lytte til hva kvinnene selv sier.

Hvis man som fagarbeider bruker hijab, kan det være greit å vite at mange mennesker i Norge fortsatt har begrensede kunnskaper om hijab, og at mange derfor opplever praksisen som fremmed og kanskje også skremmende.

Utdrag fra teksten Hijab – felles utgangspunkt, stor variasjon  .