Oppgave: Drøfte

Bruk begrepene og drøft

Publisert: 06.07.2018, Oppdatert: 10.07.2018
Ordsky med begreper knyttet til sosialisering. Bilde.   

Oppgave 1

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter hvordan sosialiseringsprosessen former deg som menneske. Bruk fagbegrepene under i teksten.

 • sosialisering   
 • sosiale grupper  
 • normer  
 • uformelle normer  
 • formelle normer  
 • samfunn  
 • sosialiseringsarenaer 
 • identitet  
 • primærgruppe  
 • referansegruppe  
 • sekundærgruppe  
 • sanksjoner  
 • selvbilde  
 • generaliserte andre  
 • prefigurativ sosialisering 
 • normsender
 • sekularisering

Oppgave 2

Refleksjonsoppgave: Kan «gammel» teori være et nyttig verktøy når det gjelder å forstå og forklare samfunnsfenomener og prosesser i dagens samfunn? Hva kan vi lære av det?