Læringssti

Publisert: 06.08.2018
Varighet: 2t
Spaghettimonster

Hva er religion?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike typer definisjoner av religion
  • kunne vurdere styrker og svakheter ved de ulike definisjonene
  • vite hvordan du bruker en arbeidsdefinisjon i en oppgavebesvarelse
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti