Oppgave

Vurder definisjoner av religion

Publisert: 03.07.2018

Dere har nå lært om ulike religionsdefinisjoner og hvilke krav som stilles for at en definisjon skal være god. Nå er det på tide å oppsummere det dere har lært.

Monster som består av spagetti med kjøttboller som to store øyne. Foto.Det flygende spaghettimonsteret er guddommen i den amerikanske religionen The Church of the Flying Spaghetti Monster, også kalt «pastafarianismen». 

Diskuter følgende i klassen:

 1. Hent fram de definisjonene dere lagde i første trinn i denne læringsstien. Er definisjonene funksjonalistiske eller substansielle?
 2. Velg en definisjon. Diskuter om denne definisjonen passer på følgende fenomener:
  • buddhisme
  • astrologi
  • human-etikk
  • nazisme
  • beliebers
 3. Hvilke av disse fem fenomenene mener dere bør kunne kalles religion?
 4. Søk etter informasjon om hva pastafarianisme er. Diskuter om pastafarianisme kan kalles en religion.