Oppgave

Religioner og religiøsitet

Publisert: 04.07.2018, Oppdatert: 04.07.2018

Hvordan oppsto det fenomenet vi kaller religion, og hvordan kan man studere religioner og religiøsitet?

 

Diskuter følgende med en medelev:

  1. Hvordan og hvorfor oppsto religion?
  2. Har religion alltid eksistert?
  3. Kan vi lære noe om religionenes opprinnelse ved å undersøke religiøsitet i for eksempel et jeger-/sankersamfunn i Amazonas?
  4. Det å undersøke religion og det å undersøke religiøsitet er to forskjellige ting. Hva går forskjellen ut på?
  5. Hvordan vil dere gå fram i de to ulike tilfellene?
  6. Bør vi slutte å bruke begreper som «religion» og «verdensreligioner», eller er dette fremdeles nyttige begreper?
  7. Hva er i tilfellet alternativet?