Fagstoff

Oppslagsverktøy

Publisert: 11.06.2018
Når vi skal navnsette arter, trenger vi tilgang til oppslagsverktøy. Skolen har kanskje slike bøker tilgjengelig. Det finnes også mange gode oppslagverktøy på nett.

En ung kvinne ser på en plante i et forstørrelsesglass. Foto.Artskunnskap

 

Artsdatabanken

Her finner du bilder, artsinformasjon og kart over utbredelse. Du kan også legge inn egne artsobservasjoner. Sidene er under utvikling, og det kommer stadig til nye artsgrupper.

Atrsdatabanken - arter på nett 

Andre digitale oppslagsverktøy

Flora: Den virtuella floran (svensk)
Oppslagsverk om planter - naturfakta.no 
Bunndyratlas
Oppslagsverk om dyr - naturfakta.no 

Nasjonalbiblioteket

Dette er bøker som er skannet og ligger tilgjengelig hos Det digitale nasjonalbiblioteket. Det er bilder av boka, og du kan bla i sidene.

Floraen I (med nøkler)
Floraen II
Norsk fargeflora (med nøkler)
Insekter i farger (med systematikk)
Dyreliv i skog og mark - den lavere fauna

Navn og arter

"Kjært barn har mange navn"

"Navnet skjemmer ingen" (kjente ordtak)

 

Artsnavnet kan fortelle om egenskaper eller utseende hos arten. Ofte har artene lokale navn. Hestehov har fått navnet sitt av at bladene likner på hestens hov. Mange steder i landet kalles den for leirfivel siden den gjerne vokser der det er leire.

 

Du kan navnet på vennene dine. Lær deg navnet på noen nye arter og få deg noen nye venner!