Oppgave

Øvingsoppgaver – sola som energikilde

Publisert: 16.07.2009, Oppdatert: 22.11.2010
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene om solenergi krever at du bearbeider stoffet mens du svarer.


  1. Hvorfor har solfangere svart bakgrunn?
  2. Med hvilken begrunnelse kan vi si at det ikke er noen energikrise her på jorda?
  3. Hvordan vil du lage en solovn?
  4. En varm sommerdag leverer sollyset 650 W/m2 til en solfanger med areal 15 m2. Men bare 40 prosent av solenergien går til oppvarming av vannet i solfangeren. Hvor mye energi mottar vannet i solfangeren hvert sekund?

  1. Hvordan kan solenergien omdannes direkte til elektrisk strøm?
  2. Bare 20 prosent av solenergien blir omdannet til elektrisk energi i en vanlig solcelle. Hvor blir det av resten?
  3. Hvorfor bruker vi solceller som energikilder på hytter?

  1. En enkelt solcelle av silisium får en spenning på 0,5 V når sola skinner på den. Dette er litt liten spenning til praktiske formål. Hvordan vil du kombinere flere solceller for å oppnå en spenning på 12 volt?
  2. En varm sommerdag leverer sollyset 650 W/m2 til et solcellepanel med areal 4 m2. Men her blir bare 20 prosent av solenergien omdannet til elektrisk energi. Hvilken effekt har dette solcellepanelet?
Relatert innhold

Generelt