Oppgave

Hør deg selv – sola som energikilde

Publisert: 27.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Disse oppgavene er ment for muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid. Svarene er lette å finne på fagsidene.

  1. Hvor kommer solenergien fra?
  2. Hvordan er en solfanger bygget opp?
  3. Hvordan kan vi bruke solenergien til å grille pølser?
  4. Hvilke likhetspunkter er det mellom fotosyntesen, en solfanger og en solcelle?
  5. Hvordan kan vi vise at solenergi blir omdannet til elektrisk energi?
  6. Hva blir solceller brukt til?

 

Løsningsforslag - Sola som energikilde

Relatert innhold

Generelt