Fagstoff

Molekylform bestemmer egenskaper

Publisert: 03.10.2018
Den romlige formen til et molekyl bestemmer egenskaper som polaritet og løselighet.

 

Elektroner bestemmer molekylform

Den romlige formen til et molekyl bestemmes av elektronskyene, både de som tilhører bindingselektronene, og de som tilhører ledige elektronpar. Elektronskyene har negativ ladning og frastøter hverandre. Derfor stiller de seg så langt unna hverandre som mulig.

Molekylform bestemmer egenskaper

Når vi kjenner formen til et molekyl, kan vi forutsi hvordan positiv og negativ ladning fordeler seg i molekylet. Dette kaller vi polaritet, og det har stor betydning for blant annet løseligheten til et stoff.