Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varighet: 1t
Buddhistmunk og elefant

Bli kjent med faget religion og etikk

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha tenkt gjennom hva du kan fra før om temaer som religion, livssyn, etikk og filosofi
  • kjenne til sentrale emner og arbeidsmåter i faget
  • forstå hvorfor faget er et viktig allmenndannende fag
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti