Oppgave

Religionskartet

Publisert: 04.07.2018

Sett dere sammen to og to eller i små grupper. Studer kartet. Hva forteller dette kartet om religion og livssyn i verden i dag? Legg spesielt merke til områder med striper og grensesoner mellom store verdensreligioner. Oppsummer i plenum.