Læringssti

Publisert: 06.08.2018
Varighet: 5t
Kvinne med skrivemaskin

Kjønnsroller

Læringsmål:

Du skal

  • vite hva begrepet «kjønnsroller» betyr
  • kunne reflektere over hva sosialisering betyr for kjønnsroller
  • kunne finne fram til relevante kilder om emnet
  • kunne vurdere kilder
  • kunne gi eksempler på aktuelle problemstillinger knyttet til likestilling og kjønn
  • kunne gi eksempler på hvordan kjønnsrollesosialisering endrer seg over tid
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti