Fagstoff

Hva er sosialantropologi?

Publisert: 15.08.2018

Buddhistnonne i tradisjonelt antrekk. Foto.  

Sosialantropologien har mye til felles med sosiologien. Opphavet er de samme to ordene som i sosiologi, men i tillegg har sosialantropologien nok et gresk ord med seg: "antrophos", som betyr menneske. Sosialantropologi betyr altså læren om mennesket i samfunnet.

Likhetstrekk mellom sosialantropologi og sosiologi er at mange av de temaene vi studerer, er like. Begge fagene fokuserer på studiet av menneskelig samhandling og sosial organisasjon.

Det som derimot er ulikt, er at i sosialantropologien har teoriene blitt anvendt på samfunn som skiller seg ut fra de vestlige.  Sosialantropologene er spesielt opptatt av hvordan kultur er med og former samfunn.

Et annet skille mellom fagene er metodevalg. Sosialantropologene bruker feltarbeid som metode i stor grad, og for å studere kultur og samfunn på nært hold må forskeren oppholde seg i det miljøet han eller hun skal studere.