Læringssti

Publisert: 18.06.2018
Varighet: 5t
Halvbroren ingressbilde

Analyser en TV-serie

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvordan du kan gå fram når du analyserer et fjernsynsdrama
  • kunne gjøre rede for fortelleteknikk, karakterutvikling og dramaturgi i en episodisk fjernsynsfortelling
  • forstå sammenhengen mellom innhold og form i en komplisert medietekst
  • forstå og kunne gjøre rede for forskjellen på fortelleteknikk, karakterutvikling og dramaturgi i romanen Halvbroren og TV-serien som bygger på romanen (tverrfaglig oppgave norsk/mediefag)

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti