Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varighet: 2t
Samtale

Filosofisk samtale som metode

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hva en filosofisk samtale er
  • kjenne til hva et filosofisk spørsmål er
  • kunne gjennomføre en filosofisk samtale med andre om religiøse, etiske eller filosofiske spørsmål
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti