Læringssti

Publisert: 05.07.2018
Varighet: 4t
Runebomme

Samisk religion

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du

  • kjenne til hovedtrekk ved religion og livssyn i samiske samfunn i Norge
  • forstå hvilken rolle noaiden har i tradisjonell samisk religion
  • kjenne til noen sentrale myter og riter samt kunne tolke og drøfte disse i samarbeid med andre
  • forstå hvordan en minoritets kultur og religion påvirkes av det storsamfunnet den er en del av

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti