NDLA

Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er rutinene for hvordan samfunnsforskere går frem for å beskrive, undersøke og tolke hendelser i samfunnet. ...

Kvalitativ og kvantitativ metode

I læreplanen i historie er det flere kompetansemål som går ut på å bruke kilder i egne historiske...

Les mer

Feltarbeidet: deltakende observasjon

Antropologer legger stor vekt på feltarbeidet. Når de gjør feltarbeid, oppholder de seg i det...

Les mer

Nettverk og informanter

Vi ser på betydningen av at antropologen har et nettverk av informanter for å innhente den...

Les mer

Identitet

Født sånn eller blitt sånn? Det er mange måter å bygge identiteten sin på. ...

Les mer

....
....
....
Kontakt oss