NDLA

Hva er sosiologi?

Sosiologi betyr læren om samfunnet. ...

Hva er sosialantropologi?

Sosialantropologi betyr læren om mennesket i samfunnet.

Les mer

Sosiale roller og normer

Sosialiseringen er en livslang prosess der vi møter stadig nye forventninger og lærer nye sosiale...

Les mer

Sosialisering

Begrepet sosialisering kan forstås som prosessen der et individ lærer og internaliserer normer og...

Les mer

Kjønnsroller

Når forventninger knyttes til individets kjønn, handler det om kjønnsroller.

Les mer

....
....
....
Kontakt oss