NDLA

Identitet og antropologi

Sosialantropologer kan ofte studere sosiale prosesser som er tilknyttet identitet. Hvorfor har identitet blitt en så viktig del av sosialantropologiske studier? ...

Nettverk og informanter

Vi ser på betydningen av at antropologen har et nettverk av informanter for å innhente den...

Les mer

Identitet

Født sånn eller blitt sånn? Det er mange måter å bygge identiteten sin på. ...

Les mer

Matrilineære slektskapssystemer

Studier viser at det finnes flest patrilineære og matrilineære folkeslag i verden. Her skal vi se...

Les mer

Patrilineære slektskapssystemer

Flere samfunn regner slektskap gjennom mannslinjen. Dette kalles for patrilineære...

Les mer

....
....
....
Kontakt oss