NDLA

IMI-modellen – en introduksjon

Hvorfor overlever noen religioner mens andre dør ut? Hvorfor oppstår det flere retninger innen samme religion?  ...

Islam – ritualer

Trosbekjennelsen, bønn, velferdsbidrag, faste og pilegrimsreise til Mekka utgjør de fem...

Les mer

Observasjon som metode

Systematisk observasjon er en metode du kan bruke når du utforsker religioner og religiøsitet i...

Les mer

Filosofi og kjønn

Læringssti om ulike syn på kjønn i filosofien.

Les mer

Fra sortering til design av babyer?

Moderne genteknologi gir oss muligheten til å modifisere og designe liv med de egenskaper vi ønsker...

Les mer

....
....
....
Kontakt oss