NDLA

Retninger innen jødedommen

Om forskjellene mellom ortodoks jødedom, reformjødedom og konservativ jødedom ...

Sekularisering

En læringssti om fenomenet sekularisering, modernisering og nyreligiøsitet...

Les mer

Fra sortering til design av babyer?

Moderne genteknologi gir oss muligheten til å modifisere og designe liv med de egenskaper vi ønsker...

Les mer

Hva er religion?

I denne læringsstien får du innsikt i religionfagets historie og ulike typer definisjoner av...

Les mer

Filosofisk samtale som metode

En innføring i filosofisk samtale som metode for læring.

Les mer

....
....
....
Kontakt oss