Fagstoff

Fagarbeider

Publisert: 11.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

helsearbeider, utdanning.Foto.      

 

På jobb som fagarbeider

Når du er ferdig med videregående opplæring og fått fagbrev kan du søke jobb som fagarbeider. I helsefaglige yrker må du i tillegg få en autorisasjon fra fylkesmannen. Dette er en offentlig godkjennelse som du kan bli fratatt ved regelbrudd.

Brukermedvirkning, omsorg og service er sentrale tema i den jobben du skal gjøre som fagarbeider. Du skal utføre jobben på en profesjonell måte, i samarbeid med brukeren og i tråd med hans eller hennes ønsker og behov.