Fagstoff

Naturbasert aktivitet

Publisert: 20.12.2017
I dette hovedemnet blir du kjent med ulike naturbaserte aktiviteter. Du lærer å utføre yrkesrelevante aktiviteter ute, og du lærer om hvordan naturressursene kan brukes til alternativ næringsvirksomhet og entreprenørskap. Naturbasert aktivitet er ett av to programfag på vg1 Naturbruk.

Ungdom som balanserer på tau i Galdhøpiggen Klatrepark. Foto.  

Slik beskriver læreplanen for Vg1 naturbruk dette programfaget:

«Programfaget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter slik disse utøves i lokalt natur- og kulturlandskap. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere på et grunnleggende nivå aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter.

Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap. Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturområder innenfor gjeldende rammebetingelser, regelverk og krav til personlig sikkerhet. Videre omfatter også programfaget bruk og vedlikehold av utstyr knyttet til naturbaserte aktiviteter.»