Fagstoff

Naturbruksyrker

Publisert: 20.12.2017
I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Du lærer om likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk, og om hva slags utdannelse du trenger. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?

Sti i granskog deler seg i to. Foto.