Fagstoff

Reiseliv, helse, omsorg og læring

Publisert: 20.12.2017
Dette emnet handler om nye næringer innenfor naturbruk, som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. I emnet lærer du om hvordan du kan planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter knyttet til bruk av naturen innenfor både tradisjonelle og nye næringer.

En mor peker ut retningen for sin datter. Foto.