Fagstoff

Nyttevekster

Publisert: 20.12.2017
Nyttevekster er planter som kan brukes som mat eller råstoff. Tidligere var sanking av bær, medisinplanter eller råstoff til redskap viktig. I dag er høsting av nyttevekster en fritidssyssel, og noen lager også lokale produkter av nyttevekstene eller selger dem til restauranter. I dette emnet lærer du om noen eksempler på nyttevekster.

Soppkurv med kantareller og en bærplukker. Foto.