Fagstoff

Fritidsfiske

Publisert: 21.12.2017
Fiske er en naturbasert aktivitet som utøves i natur- og kulturlandskapet i lokalmiljøet. Vi fisker både i saltvann og i ferskvann. Mange steder er fritidsfiske et viktig utgangspunkt for å drive reiselivsvirksomhet. I dette emnet lærer du om ulike former for fiske.

Ungdommer på fisketur i Oslofjorden. Foto.