Fagstoff

Friluftsliv

Publisert: 21.12.2017
Friluftsliv handler om å oppholde seg og drive fysisk aktivitet i friluft på fritida – for å få miljøforandring og naturopplevelser. Det finnes gaider som har som jobb å legge til rette for at andre kan være med ut på tur. I dette emnet lærer du om friluftsliv i Norge, og om hvordan vi kan ferdes ute på en sikker måte. Emnet handler også om ulike friluftsaktiviteter.

Nordlys over lavvoleir med bål. Foto.