Fagstoff

Trygg i naturen

Publisert: 20.12.2017
Dette emnet handler om hvordan du kan ferdes på en trygg måte i naturen. Du lærer om orientering og veivalg, bekledning og utstyr du trenger. Videre handler emnet om hvordan du slår leir og lager mat i naturen. Førstehjelp er også en del av emnet.

Tre kvinner på skitur i fjellet sjekker kartet. Foto.