Fagstoff

Naturbasert produksjon

Publisert: 20.12.2017
I hovedemnet Naturbasert produksjon lærer du om ulike yrker i norske naturbruksproduksjoner og arbeidsoppgavene som er knyttet til dem. Emnet handler om stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser, og om foredling, drift og tjenesteyting. Naturbasert produksjon er ett av to programfag på Vg1 naturbruk.

Utsikt fra Hurtigruten. Jordbrukslandkskap og fiskeoppdrett i Nordland. Foto.  

Slik beskriver læreplanen for Vg1 naturbruk dette programfaget:

«Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen norske eller samiske naturbruksproduksjoner etter instruks og under veiledning. I dette inngår stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser og foredling, drift og tjenesteyting. Programfaget omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid. Arbeid i programfaget bygger på naturfaglig forståelse og kunnskaper om tradisjonelle og moderne driftsmetoder. Programfaget dreier seg videre om livsprosesser og ulikheter i livsformer og miljøkrav hos dyr og planter, sammenhenger i naturen, og sammenhengen mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og endelig produkt.

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen teknikk og håndverk, og emner som tar for seg sammenhengen mellom yrkesutøvelse og natur- og arbeidsmiljø og det regelverket som berører dette, inngår i programfaget. Kvalitetssikring av prosesser og produkter inngår her.»