Fagstoff

Gartneryrket – planteproduksjon

Publisert: 20.12.2017

Gartneren produserer planter og planteprodukter på friland, på karplanteplassen og i regulert klima. Dette emnet handler om planter, ulike vekstfaktorer og om bygninger, tekniske installasjoner, maskiner, redskaper og utstyr gartneren trenger i planteproduksjonen.

Jorde med rader med rød lollo salat. Foto.