Fagstoff

Gartner – næring og utdanning

Publisert: 20.12.2017

I dette emnet lærer du om hva slags utdanning en gartner har. Emnet handler om hva gartneryrket innebærer, og hva slags videreutdanning du kan ta etter videregående skole. Gartneren møter utfordringer knyttet til bærekraftig ressursforvaltning, miljøvennlig produksjon, matvarekvalitet og sertifisering i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Gartner høster grønnsaker i drivhus. Foto.