Fagstoff

Spillefilm

Publisert: 03.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Filmplakat til filmen City of Angels. Foto.City of Angels  

Fiksjonsfilm

Spillefilmer er vanligvis lengre fiksjonsfilmer som bygger på et filmmanus med detaljerte sceneanvisninger (en dreiebok på fagspråket). Skuespillerne framfører ferdige replikker, samtidig som de følger instruksjonene til regissøren.

Komposisjon: plott og dramaturgi

Det vi får se i filmen er ikke hele historien, men utvalgte personer, scener og hendelser. De utvalgte hendelsene blir satt sammen slik at vi ser en logisk samanheng. Dette kaller vi plott eller handlingsgang. Plottet kan bygges på ulikt vis, det fins flere modeller eller mønstre. Måten plottet er bygd på, kaller vi også for dramaturgi.

Hollywood-modellen

Filmspråket har utviklet seg forskjellig i ulike deler av verden. I dag finner vi de største produksjonsmiljøene i Hollywood (USA) og i Mumbai (India). Her konsentrerer vi oss om filmene som kommer fra Hollywood, rett og slett fordi denne tradisjonen dominerer på norske kinoer og på fjernsyn. Disse filmene har gitt navn til en egen fortellemåte, som vi kan kalle Hollywood-modellen. Den passer godt dersom en vil skape mest mulig spenning i en film, og det er slett ikke bare Hollywood-regissører som bruker den.

Les mer

Litt historikk

Det er den amerikanske filmregissøren David Wark Griffith (1875-1948) som regnes som Hollywood-dramaturgiens opphavsmann. Men Hollywood-modellen har historiske røtter langt tilbake i tid. Den likner blant annet sterkt på modellen for tragedien som Aristoteles beskrev i sin Poetikk (håndbok i diktekunst) for over 2000 år siden.

Ordet dramaturgi kommer for øvrig fra det greske ordet dramatúrgein, som betyr å komponere et drama. Opprinnelig var dramaet en tekst som ble framført i et teater. I dag bruker vi ordet dramaturgi generelt om det å bygge opp en spenningskurve i alle slags tekster, i film og fjernsyn, til og med i musikken.

skjul


Innholdet i kapitlet

I dette kapitlet finner du

  • en generell presentasjon av Hollywood-modellen
  • en gjennomgang av filmen King Kong, som eksemplifiserer denne modellen veldig godt
  • et skjema for analyse av spillefilm som du kan bruke når du lager en grundig filmanalyse
  • en filmordliste med en rekke faguttrykk som blir brukt i fagtekst og oppgaver
  • en oppgaveside med ni oppgaver av forskjellig omfang og vanskegrad
Relatert innhold

Generelt