Fagstoff

Anleggsgartneren – nyanlegg

Publisert: 20.12.2017

Parker, hageanlegg, idrettsanlegg, kirkegårder, gågater, lekeområder og uteområder ved boliger eller offentlige bygg er eksempler på nyanlegg som anleggsgartneren jobber med. Grønne tak blir mer og mer vanlig. I dette emnet lærer du om noen av de arbeidsoppgavene som er knyttet til etablering av nye uteanlegg.

Legging av belegningsstein. Foto.