Fagstoff

Anleggsgartner

Publisert: 20.12.2017
Anleggsgartneren jobber med utformingen og skjøtselen av uteomgivelsene våre. Dette emnet gir et innblikk i anleggsgartnerbransjen og de arbeidsoppgavene en anleggsgartner har. Anleggsgartneren trenger kunnskaper både om biologi og teknikk, og har et aktivt og variert arbeid utendørs.

Nærbilde av hånd til en landskapsarkitekt som tegner. Foto.