Fagstoff

Arbeidsoppgaver i reindrifta

Publisert: 20.12.2017
Dette emnet handler om ulike arbeidsoppgaver knyttet til reindrifta: merking, gjeting og flytting av flokken. Du lærer også om samiske ord knyttet til reindrifta. Arbeidet foregår utendørs i samspill med naturen.

Flytting av rein på Finnmarksvidda. Foto.