Fagstoff

Reinens biologi

Publisert: 20.12.2017
Reinsdyret er godt tilpassa et liv på fjellet, og gjennom året trekker reinen til områder der den finner mat. I dette emnet lærer du om tamrein og villrein, om reinens atferd og forplanting. Hva spiser egentlig reinsdyret? Emnet handler også om ord og uttrykk samene har om reinen.

Tamrein i Porsanger, Finnmark. Foto.