Fagstoff

Reindriftsnæringa

Publisert: 20.12.2017
Det er om lag 900 årsverk knyttet til reindrifta i Norge. Hovedregelen er at det er den samiske befolkninga som har rett til å ha rein i reinbeiteområdene. I dette emnet lærer du fakta om reindriftsnæringa, om reindrift gjennom åtte årstider og om miljømessige konsekvenser for reindriftsnæringa.

Sortering av reinsdyr der slaktedyrene velges ut. Foto.