Fagstoff

Reindrift

Publisert: 20.12.2017
Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Helleristninger som viser en jeger som jakter på reinsdyr. Foto.