Fagstoff

Motorsaga – bruk og vedlikehold

Publisert: 20.12.2017

 

Det meste av tømmeret som avvirkes i Norge, felles med hogstmaskin. Motorsaga er likevel fortsatt et viktig og nødvendig arbeidsredskap. I dette emnet lærer du om vedlikehold av motorsaga og hvordan du bruker saga på en sikker måte.

 

Skogsarbeider som feller et tre. FotoSkogsarbeider som feller et tre