Fagstoff

Arbeidsoppgavene til skogbrukeren

Publisert: 20.12.2017
Skogbruk er ei næring som tenker langsiktig. Det tar mange år fra et tre plantes til det kan hogges. Underveis kan vi stelle skogen for å oppnå bedre kvalitet og økonomisk utbytte. I dette emnet lærer du om hvordan vi skjøtter skogen gjennom livsløpet til et tre – fra det spirer til det høstes.

Skogsmaskin i arbeid. Foto.