Fagstoff

Måling av tømmer og skog

Publisert: 20.12.2017
Når vi planlegger og gjennomfører arbeid i skogen, må vi gjøre ulike registreringer og målinger – for eksempel å beregne volumet på en tømmerstokk eller å måle høyden på et tre. I dette emnet lærer du hvordan du bruker matematikk i skogen.

Nummererte tømmerstokker stablet opp i tømmerlunne klar for uttransport. Foto.