Fagstoff

Biologisk mangfold i skogen

Publisert: 20.12.2017

 

Det finnes ca. 22 000 plante- og dyrearter tilknyttet skogarealene i Norge. I dette emnet lærer du om noen av de artene som finnes i skogen. Hva er biologisk mangfold, og hvorfor skal vi ta hensyn til det biologiske mangfoldet i skogen? Hvordan kan vi ta vare på ulike arter og samtidig drive skogbruk?

 

Nøtteskrike sitter på en morken stubbe i gammel barskog. Foto.Nøtteskrike