Fagstoff

Skogbruk

Publisert: 20.12.2017
Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.

Ung granskog i Randaberg i Stryn, Sogn og Fjordane. Foto.